Bli BFO-medlem

Vi tilbyr ulike medlemskategorier avhengig om du er under utdannelse, er tjenestegjørende, HV-innsats eller i permisjon fra Forsvaret.

*Rapporteringsrutiner mellom organisasjonene gjør at inn- og utmeldingen rapporteres månedlig, som igjen gjør at det kan ta en måned før du faktisk er utmeldt fra din gamle organisasjon, inkludert forsikringer.