Bli BFO-medlem

Vi tilbyr ulike medlemskategorier avhengig om du er under utdannelse, er tjenestegjørende, HV-innsats eller i permisjon fra Forsvaret.

Kollektive forsikringer med reservasjonsrett

Krysser du ikke av BFO Individuell eller BFO Familie, får du automatisk BFO Individuell.

Dersom du ikke ønsker noen av dem, krysser du av begge.

Ved bestilling nå trenger du ikke å levere helseerklæring. Bestilling på et annet tidspunkt krever levering av helseerklæring.

*Rapporteringsrutiner mellom organisasjonene gjør at inn- og utmeldingen rapporteres månedlig, som igjen gjør at det kan ta en måned før du faktisk er utmeldt fra din gamle organisasjon, inkludert forsikringer.